Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Pirmdiena, 24. aprīlis
8:18
Laika ziņas
Gaisa t° 2.12 °C
Vējš DDR 1.94 m/s
Nokrišņi -
Rel. mitrums 84.92 %
Redzamība 2000 m
mērījums 24.04.2017. 08:12
Ūdens temperatūra Lielupē
7 °C
mērījums 24.04.2017.
Gaisa kvalitāte
Hercoga Jēkaba laukums
NO2 2.09 μg/m3
Putekļi 42.69 μg/m3
RAF mikrorajons
NO2 2.04 μg/m3
Putekļi 40.92 μg/m3
Rūpniecības iela 77a
NO2 2.07 μg/m3
Putekļi 33.69 μg/m3
mērījums 10.03.2016.
Par kūlas dedzināšanu *
Pērnās zāles dedzināšana kļuvusi īpaši aktuāla pēdējos desmit gados zemes īpašumtiesību nesakārtotības, nekonsekventās lauksaimniecības politikas un nelabvēlīgās sociālekonomiskās situācijas dēļ. Sausās zāles degšana nesakoptās ceļmalās un dzelzceļu tuvumā dūmu un miglas dēļ bīstami apdraud ceļu satiksmes dalībniekus. Kūlas ugunsgrēki nereti pāriet pamežā un mežā, kur to dzēšana ir ļoti apgrūtināta.

Kūla tiek dedzināta ne vien laukos, bet arī pilsētu teritorijās. Lai gan, salīdzinot ar lauku rajoniem, pilsētā izdeg daudz mazākas zemes platības, šie ugunsgrēki ir ļoti bīstami, jo apbūve ir daudz blīvāka, un šie ugunsgrēki apdraud dzīvojamās mājas, saimniecības būves, vēsturiskos pieminekļus u.c. pilsētas objektus. Ugunsgrēku rezultātā tiek piedūmota un piesārņota pilsētas teritorija.

Sabiedrības apziņas līmenis bieži ir nepietiekams, lai saprastu, ka senču sensenis izmantotais ekonomiski visizdevīgākais aizaugušu pļavu kopšanas paņēmiens- dedzināšana - nav savienojams ar mūsdienu cilvēka izpratni par dabas procesu norisi. Tomēr daudzi zemes apsaimniekotāji izmanto tieši kūlas dedzināšanu, lai sakoptu savus neapsaimniekotos laukus. Tāpat ne reti kūlas dedzināšana ir visīstākā ļaunprātība, jo tas tiek darīts tikai tādēļ, lai papriecātos par liesmojošo lauku, iespējams arī paskatītos, kā tad šo uguni dzēsīs. Taču nereti kūlas ugunsgrēkus izraisa arī autobraucēji un vilcienu pasažieri, kuri, no braucošā transporta līdzekļa, pa logu izmet nenodzēstu izsmēķi, kas, iekrītot nesakoptās ceļa vai dzelzceļa malas sausajā zālē, izraisa ugunsgrēku.

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem tiek ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumu" prasības. Ja konstatēts pārkāpums, jāuzsāk administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Ugunsdrošības noteikumu 3. punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Savukārt 20.punkts nosaka, ka objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Noteikumu 21. punkts nosaka, ka zemes īpašnieks (vadītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantu par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simts latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem. Par kūlas dedzināšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimts līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram nosūta informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.

Kūlas ugunsgrēku dzēšana ir fiziski smaga un pat bīstama ugunsdzēsējiem - nav ūdens un piebraucamo ceļu, tiek lauzta tehnika, braucot pāri arumiem un grāvjiem. Ugunsdzēsējiem jāstrādā garas stundas tiešā uguns tuvumā un stipros dūmos, izmantojot sauso dzēšanas paņēmienu ( roku rīkus, slotas). Ir dienas, kad izsaukumi uz ugunsgrēkiem sasniedz 300 parasto ap 30 izsaukumu vietā. Dzēsēji bez atpūtas steidz no viena ugunsgrēka uz otru, turklāt šāds kūlas ugunsgrēku skaits nopietni apdraud ugunsdzēsēju palīdzības savlaicīgu saņemšanu arī citās nelaimēs.

VUGD aicina ikvienu palīdzēt mazināt kūlas dedzināšanas neprātu. Nededziniet paši un neļaujiet dedzināt citiem! Ja ugunsgrēks tomēr izcēlies - nezaudējiet laiku un nekavējoties izsauciet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruni 112!

Papildus informācija:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs