Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:14
Pašvaldības policija *
Adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: diennakts tālrunis (dežūrdaļa) 63028550, uzticības tālrunis 63011100
Fakss: 63022251
e-pasts:
Pieņemšanas laiks: pirmdienas 16:00 -19:00

Mājaslapa: www.policija.jelgava.lv
Pašvaldības policijas kontaktinformācija *
Pašvaldības policijas kontaktinformācija
Vārds, uzvārds Kontaktinformācija Amats
Sūdzību un iesniegumu nodaļa

Antons Linerts
63048941
Nepilngadīgo lietu prevencijas grupa
Daiga Antonova
63048935
63022281

Medicīniskā atskurbtuve
63048956
Pašvaldības policijas funkcijas *
 •  Jelgavas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un administratīvā soda piemērošana par šo noteikumu neievērošanu.
 •  Izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā.
 • Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana.
 • “02” saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi reaģētu uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem.
 •  Sadarbība ar Drošības un Valsts policiju, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā valsts, pilsētas svētku un atceres dienu, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā.
 • Tiesu izpildītāju darba nodrošināšana tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā.
 • Patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Jelgavā.
 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komercpasākumu, sporta un atpūtas pasākumu laikā.
 • Personu, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā.
 • Nelegālā alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un to tirdzniecības pārtraukšana.
 • Vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās, ar mērķi iepazīstināt bērnus ar policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību.
 • Bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs, informāciju sniedzot Jelgavas pilsētas bāriņtiesai.
 • Palīdzības programmu veidošana, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām, personām, kurām ir sociālās funkcionēšanas problēmas.
 • Personu informēšana par iespēju saņemt sociālo palīdzību speciālajos dienestos.
 • Kompetences ietvaros, palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām.
 • Sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu.
 • Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts veterināro pārvaldi un citām institūcijām, kopēju reidu organizēšana ielu tirdzniecības, tirgu un citu pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudē.
 • Personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību.
 • Noziegumu vietas apsardze, aizturēto par krimināla rakstura nozieguma izdarīšanu personu vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā.
 • Īpaši svarīgu pašvaldības objektu diennakts apsardzes nodrošināšana.
 • Transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole.
 • Jelgavas pilsētas iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju gadījumos, bīstamo objektu apsekošana, evakuācijas plānu sastādīšana, nelaimes gadījumos cietušo personu izmitināšana un pirmās sociālās palīdzības sniegšana.
   
Pašvaldības policijas struktūra *
Klikšķiniet, lai apskatītu lielāku shēmu
Pašvaldības policija darbā
Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas un Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs