Uzņemšana pulciņos

Uzņemšana pulciņos

Nodarbību saraksts 2018./ 2019. m.g. II. semestrim 
(Informācija atjaunota 08.03.2019. plkst. 14:00) (ar dzelteno krāsu iezīmētas veiktās izmaiņas)
Iesniegums par uzņemšanu pulciņā
Iesniegums par izstāšanos no pulciņa
Apmaksas noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi
Pieteikties pulciņā varēs visa mācību gada laikā (ja pulciņā būs brīvas vietas) - nodarbību laikos (atbilstoši nodarbību sarakstam) pie skolotāja!
**DALĪBAS MAKSA MĒNESĪ 2018./2019. māc. g. - EUR 7,11 (ārpus Jelgavas teritorijas deklarētajiem audzēkņiem).
***ATGĀDINĀM - PAR NODARBĪBĀM NAV JĀMAKSĀ JELGAVAS PILSĒTAS TERITORIJĀ DEKLARĒTAJIEM AUDZĒKŅIEM.