Jelgavas Centra pamatskola

3ssk.jpg

Adrese: Uzvaras ielā 10, Jelgava, LV -3001
Direktors: Juris Skrupskis

e-pasta adrese: jcp@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://3ssk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63022256

Direktors: 63028198

Direktora vietnieki: 63021073

fakss 63081237

Izglītojamo skaits

1.-6. klase 599

5 un 6 gadīgie 25

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

11011111 Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma

11015611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Sarīkojuma dejas 1.-3.kl.

Modernās dejas 1.,5. kl.

Koris 4.-6.kl.

Zīmēšanas studija 1.-6.kl.