Jelgavas 2. pamatskola

2_psk.jpg

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001
Direktore: Ināra Keiša

e-pasta adrese: 2psk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://j2psk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63021601

Direktore: 63013197

Direktora vietnieks mācību darbā: 63021667

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63029012

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos: 63021682

fakss: 63007218

Izglītojamo skaits

1.-9. klase - 627

5 un 6 gadīgie - 36

Aktīvās izglītības programmu licences

21011121 - Pamatizglītības mazākumtautību programma

1011121 - Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

21015621 - Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

23012121 - Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

23013121 - Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

23014121 - Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma

Interešu izglītības programmas

Tautas dejas 1.-2.kl.

Koris „Zvonņica” 1.-9. kl.

Stikla apgleznošana 4.-7.kl.

Skolas preses centrs 5.-9.kl.

Futbols 2.-9.kl.

Aerobika 2.-9.kl.

Šaha skola 1.-9.kl.