Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus (Amata kods 234201)

Galvenie pienākumi:

  • Nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.
  •  Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu.
  • Uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi iestādē.

 

Prasības pretendentiem:

  • Nepieciešamā izglītība saskaņa ar MK noteikumiem Nr.569.

 

Pieteikuma dokumenti:

  • Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts. (CV)
  • Izglītību apliecinoši dokumentu kopijas.

 

 

Darba alga 820 EURO par likmi.

 

Tālrunis uzziņām: 63022872; 26305690

e-pasts: kapecisi@izglitiba.jelgava.lv