Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atceres pasākums

10.04.2019. Sabiedrības integrācijas pārvalde

Šogad aprit 33 gadi kopš Ukrainā notika traģiskā Černobiļas atomelektrostacijas avārija. Kā katru gadu arī šoreiz Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības 25. aprīlī plkst. 14:00 (reģistrācija – no plkst.13:30) Jelgavas novada domes aktu zālē Pasta ielā 37, organizē ikgadējo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku  atceres pasākumu, lai pateiktos visiem, kuri piedalījās avārijas seku likvidēšanas darbos.

Kodolkatastrofa Černobiļas AES notika 1986.gada 26.aprīlī, kad ceturtā reaktora pārkaršanas rezultātā notika sprādziens, kam sekoja spēcīgs ugunsgrēks ar radioaktīvu piesārņojumu. Avārijas seku likvidēšanai tika mobilizēta armija un tās rezervisti, kuru uzdevums bija savākt bīstamos radioaktīvos atkritumus un uzcelt reaktoram sarkofāgu. No Latvijas avārijas seku likvidēšanas darbos piedalījās vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāju. Radiācija ir dziļi ietekmējusi un pasliktinājusi šo cilvēku veselību - vairāk nekā trīs tūkstoši no tiem kļuvuši par invalīdiem, vairāk nekā deviņi simti miruši un pārējie zaudējuši darbaspējas. Avārijas seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās ap 800 tūkstoši cilvēku no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un citām valstīm.

 

Jelgavā šobrīd dzīvo 77 cilvēki, kuri savulaik piedalījušies AES avārijas seku novēršanas darbos, un viņiem visiem ir izsūtīts ielūgums uz atceres pasākumu. Jau tradicionāli šī pasākuma sākumā notiek ikgadējā kopbildes veidošana, lai jau pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņemtu fotogrāfiju piemiņai. Plānots, ka klātesošos uzrunās visu trīs pašvaldību vadības pārstāvji, Ukrainas un Baltkrievijas vēstniecību pārstāvji, kā arī ar paveikto šī gada laikā dalīsies biedrības „Latvijas savienība „Černobiļa”” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks. Ar sirsnīgiem muzikāliem priekšnesumiem pasākumu kuplinās dziedošās māsas Legzdiņas.

 

Pirms un pēc pasākuma Novada domes foajē būs apskatāma Latvijas Ugunsdzēsības muzeja veidotā tematiskā izstāde „Jūs neaizmirsīsim!”, kas veltīta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku Latvijas iedzīvotāju varoņdarbu atcerei. Pēc tam izstāde būs apskatāma Sabiedrības integrācijas pārvaldē līdz š.g. 10.maijam. 

 

   Černobiļas AES avārijas seku likvidatori ar papildjautājumiem par dalību pasākumā var vērsties  līdz š.g. 23.aprīlim (ieskaitot) pa tālr.: 63029841 vai 26112252 (Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem Černobiļas AES katastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem), 63024965 vai 26438202 (Jelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Černobiļas AES katastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem), 63084705 vai 26110405 (Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Černobiļas AES katastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem).

Jāpiemin, ka saskaņā ar 2015.gada 12.novembra (01.04.2019. spēkā esošā redakcijā) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15-20 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” XVI punktu, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, ir noteikts ikgadējs pabalsts rehabilitācijai EUR 50.00 apmērā.

 

Pabalsta saņemšanai tā pieprasītājam laikā no 15.aprīļa līdz 15.decembrim Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā, tālr. 63048914, 63007224) jāiesniedz rakstisks iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Ministru kabineta noteikta parauga apliecību par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu. Pabalstu pārskaita tā pieprasītāja iesniegumā norādītajā kontā.

   

Organizatori informē, ka pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti, filmēti un šis materiāls var tikt izmantots pēc JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes ieskatiem.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

Prepared by

JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies