Izglītojamo vasaras nodarbinātība 2019. gada vasarā

10.04.2019. Izglītības pārvalde

Lai sniegtu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā, 370 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem un 18 gadus veciem izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, tiek piedāvāta iespēja strādāt Jelgavas pilsētas  iestādēs, uzņēmumos  un kapitālsabiedrībās, veicot savam vecumam atbilstošus darbus.

13 un 14 gadus vecus izglītojamos plānots iesaistīt darbā 4 stundas dienā divas nedēļas mēnesī,  15, 16, 17 gadīgus izglītojamos- 6 stundas dienā- trīs nedēļas mēnesī, savukārt 18 gadus veci izglītojamie ar īpašām vajadzībām tiks nodarbināti 6 stundas dienā 3 nedēļas mēnesī


Katrs izglītojamais nodarbinātības programmā vasaras periodā varēs strādāt vienu darba periodu.

 

Nodarbinātības programmai izglītojamie savās izglītības iestādēs varēs pieteikties no 2019.gada 10.- 30.aprīlim.


Vērtējot
izglītojamo  pieteikumus  izglītības iestāžu vērtēšanas komisijās, priekšrocības darba piedāvājumiem tiks dotas  skolēniem  ar pozitīvu attieksmi pret darbu, un,  ja skolēns  nav nodarbināts pie cita darba devēja.

 

Darba līgums nodarbinātībai tiks  slēgts starp pašvaldības iestādi "Jelgavas izglītības pārvalde", darba devēju un izglītojamo.

 

Rīkojums

 

Kontaktinformācija :

Līvija Vilcāne

Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste

tālrunis 63012464.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies