Statistika

Kontaktu centra sistēmā apstrādāto pieteikumu skaits 2017. gadā

 

Mēnesis Zvanu skaits
Janvāris 1040
Februāris 921
Marts 1215
Aprīlis 988
Maijs 1166
Jūnijs 1062 
Jūlijs 1113
Augusts 1145 
Septembris 1119 
Oktobris 1160 
Novembris 1099 
Decembris  

 

Reģistrēto pieteikumu dinamika no 2011. gada līdz 2016. gadam 

 

Gads Pieteikumu skaits
2011 3628
2012 5206
2013 7431
2014 9166
2015 10640
2016 12524