Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 12.08.2019. līdz 18.08.2019.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

214

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

4

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

29

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

0

Ģimenes un kaimiņu konflikti

9

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

7

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

79

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

14

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

38

Atsauktie izsaukumi

9

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

65

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

1

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

48

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

11

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

8

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

0

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

73

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

10

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

4

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

23

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

35

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa

 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

3

Preventīvais darbs

44

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

17

Saņemti no juridiskām personām

8

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

5

Reidi

2

Preventīvais darbs

10

Apsekošanas

7

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

3

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

48