Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 04.03.2019. līdz 10.03.2019.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

181

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

5

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

33

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

0

Ģimenes un kaimiņu konflikti

7

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

5

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

68

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

3

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

55

Atsauktie izsaukumi

11

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

37

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

5

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

56

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Izteikti mutiski aizrādījumi

16

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

9

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

1

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

53

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

6

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

4

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

26

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

17

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa

 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

4

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

17

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

24

Saņemti no juridiskām personām

19

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Reidi

1

Preventīvais darbs

19

Apsekošanas

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

0

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

28