Paziņojums par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam grozījumu apstiprināšanu

07.12.2017.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra sēdes lēmumu Nr. 13/2 "Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" izdošana", ir apstiprināti Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam grozījumi un izdoti saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana".

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam grozījumu materiāliem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē un Ģeoportālā.

 

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies