2018. gadā labiekārtoti vairāki daudzdzīvokļu māju pagalmi

11.01.2019.

2018. gadā pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmā piedalījās 10 dzīvokļu īpašnieku kopības un savu ieceri realizēja 8 dzīvokļu īpašnieku kopības.

No 2015.gada Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopībām labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Līdzfinansējums paredzēts lietus ūdens novadīšanas sistēmu, brauktuvju, ietvju stāvlaukumu vai apgaismojuma būvdarbiem un citiem labiekārtošanas darbiem, iekļaujot projektēšanas, būvuzraudzības un preču iegādes izmaksas. Galvenokārt tiek izbūvētas vai uzlabotas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, izbūvēts vai remontēts brauktuvju segums, tiek veikta bruģēšana vai asfaltēšana un bērnu rotaļu laukumu izveide vai uzlabošana.

 

  • Labiekārtošanas darbi Katoļu ielā 19

Iekšpagalma teritorija attīrīta no traucējošiem vides elementiem, atkritumu izvešana un smilts, šķembu materiāla ievešana un iestrāde stāvlaukuma izbūvei.

 

  • Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve un ietves atjaunošana Lielajā ielā 8

Izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma, bruģa segums un ietves apmales.

 

  • Lietus ūdens kanalizācijas izbūve, labiekārtošanas darbi Filozofu ielā 46

Izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma, ieskaitot gūlijas un aku vāku izbūvi. Veikta teritorijas labiekārtošana.

 

  • Atdalīta stāvlaukuma no brauktuves un ar to saistīto inženiertīklu izbūve, labiekārtošanas darbi Māras ielā 8

Izbūvēts šķembu materiāla seguma stāvlaukums, kas atdalīts no brauktuves. Labiekārtošanas darbu ietvaros veikta soliņa un ceļa zīmju pārcelšana, koka vainaga pacelšana un apzaļumošana.

 

  • Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Tērvetes ielā 88

Ierīkots bērnu rotaļu laukums – uzstādītas šūpoles, atsperšūpoles un rotaļu komplekss “Strautiņš”.

 

  • Teritorijas labiekārtošana Atmodas ielā 86

Izbūvēts paneļu žogs.

 

Foto: Austris Auziņš

 

Informācija sagatavota

JPPI "Pilsētsaimniecība"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies