Tuvojas NĪN maksāšanas termiņš

09.08.2018.

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos. NĪN var nomaksāt par visu gadu līdz pirmajam maksāšanas termiņam vai pa daļām līdz noteiktajiem datumiem. Šogad vēl atlikuši divi maksāšanas termiņi – 15. augusts un 15. novembris.

2018. gada NĪN plāns ir 3,66 miljoni eiro. Līdz 6. augustam iekasēti 2,68 miljoni eiro, un tas nozīmē, ka plāns izpildīts par 73 procentiem.

 

Ja maksājums netiek veikts norādītajā termiņā, saskaņā ar likumu tiek aprēķināta kavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar likumu kavējuma nauda netiek aprēķināta, ja pašvaldība saņem maksājumu piecu darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Taču, ja šis nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu atbilstoši likumam aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc nodokļa noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai, to ieskaitot. Līdz 6. augustam kavējuma nauda aprēķināta 0,4 miljonu eiro apmērā, bet kopējais parāds par NĪN šobrīd ir 1,2 miljoni eiro.

 

Nomaksāt NĪN iespējams SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” norēķinu punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām, īpašuma adresi vai kadastra numuru, par kuru veikts maksājums. Alternatīvs NĪN nomaksas veids – portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.

 

Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni 63005589, 63005491, 63005596, 63005550.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies