Uzsākti ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

04.12.2018.

Jelgavas pilsētas dome ir uzsākusi projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7, kur pēc remontdarbiem tiks izvietota Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs  “Junda””.

 

Ēkai tiks veikta jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, ārsienu tehniskā stāvokļa uzlabošana, ārsienu siltināšana, grīdu konstrukciju atjaunošana, logu nomaiņa, veco koka durvju nomaiņa un ieejas durvju atjaunošana, apkures sistēmas nomaiņa, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve.

 

Minētais projekts ir tikai viena no būvdarbu kārtām, kas šobrīd tiek realizētas ēkā Zemgales prospektā 7. Papildu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, tiek veikta ēkas bojāto koka konstrukciju nomaiņa, iekštelpu pārbūve un remonts, ārējo inženierkomunikāciju trašu nomaiņa, ēkas aprīkošana ar mūsdienu prasībām atbilstošām elektronisko sakaru sistēmām, ēkas pielāgošana personām ar kustību traucējumiem, kā arī jaunas piebūves būvniecība, tiks veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi. Uz šo brīdi tiek veikta apkures un ventilācijas sistēmu izbūve, kā arī drīzumā būs pabeigti jumta seguma nomaiņas darbi. Notiek ēkas cokola daļas tehniskā stāvokļa uzlabošana un siltināšana un grīdu konstrukciju atjaunošana ēkas pirmajā stāvā un bēniņu pārseguma siltināšana.

 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

 

Projekta kopējās izmaksas energoefektivitātes paaugstināšanai ir  1 278 945.17 euro, no tiem 219 462.00 euro irEiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 264 463.11 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un  795 020.06 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Būvdarbus veic SIA “TORENSBERG”.

 

Projekta plānotais īstenošanas periods: 2018.gada augusts - 2020.gada jūlijs.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pāervaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies