Reģistrācija CSDD transportlīdzekļu reģistrā taksometra numura zīmes saņemšanai

Pakalpojuma nosaukums:

Reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu reģistrā taksometra numura zīmes saņemšanai.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības Pašvaldības īpašumu pārvalde, Ekonomikas sektors.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība veic atzīmi Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu reģistrā taksometra numura zīmes saņemšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Komersanti.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Ceļu satiksmes likums, Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.11.2010 noteikumi Nr.1080 „Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja iesniegums izziņas taksometra numura zīmes saņemšanai (veidlapa Nr.8-78).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene, fakss, e-pasta adrese

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522, 63005537, 63005573
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30