Speciālās atļaujas (licences) saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru

Pakalpojuma nosaukums:

Speciālās atļaujas (licences) saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības Pašvaldības īpašumu pārvalde, Ekonomikas sektors.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem izsniedz uz pieteikumā pieprasīto termiņu, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Komersanti.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Autopārvadājumu likums, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-32 „Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai (veidlapa Nr.8-12).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene, fakss, e-pasta adrese

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522, 63005537, 63005573
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30