Arhīva dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums:

Arhīva dokumentu izsniegšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Izsniedz apliecības un izziņas.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Persona var pieprasīt tikai savus dokumentus vai, pierādot tiesisko ieinteresētību, citu personu dokumentus.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Klātienē arhīva darbinieks elektroniski aizpilda iesnieguma veidlapu. Pa pastu vai faksu iesniegums brīvā formā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva EUR 7.00
Pašvaldības nodeva EUR 2.85.

Maksājumi jāveic līdz dokumenta saņemšanai.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums, pa pastu, faksu vai elektroniski.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63020440.

 

Pakalpojumu sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00

 

Konta Nr. Valsts un pašvaldības nodeva:
LV96 UNLA 0008001130601 AS SEB banka
LV93 NDEA 0000084513814 AS Luminor Bank
LV93 HABA 0551000076525 AS Swedbank
LV05 RIKO 0002013095917 AS Luminor Bank
LV37PARX 0005697570001 AS Citadele banka