Arhīva dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums:

Arhīva dokumentu izsniegšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Izsniedz apliecības un izziņas.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Persona var pieprasīt tikai savus dokumentus vai, pierādot tiesisko ieinteresētību, citu personu dokumentus.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Klātienē arhīva darbinieks elektroniski aizpilda iesnieguma veidlapu. Pa pastu vai faksu iesniegums brīvā formā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Klātienē iesnieguma saņemšanas dienā pēc valsts vai pašvaldības nodevas samaksas, pa pastu 2 nedēļu laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva EUR 7.00
Pašvaldības nodeva EUR 2.85.

Maksājumi jāveic līdz dokumenta saņemšanai.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums, pa pastu, faksu vai elektroniski.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63023733.

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00
Piektdiena 9.00-12.00

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts un pašvaldības nodeva:
LV96 UNLA 0008001130601 AS SEB banka
LV93 NDEA 0000084513814 AS NORDEA banka
LV93 HABA 0551000076525 AS Swedbank
LV05 RIKO 0002013095917 AS „DNB banka”
LV37PARX 0005697570001 AS Citadele banka