Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma nosaukums:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Sagatavot lietu nosūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Likumā noteiktie iemesli maiņai.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments un  citi radniecības fakta dokumenti.

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Ir – klātienē.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

2 mēneši

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva EUR 71.14

Maksājums jāveic iesnieguma iesniegšanas dienā.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Pa pastu, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63080522

 

Pakalpojumu sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva:
LV96 UNLA 0008001130601 AS SEB banka
LV93 NDEA 0000084513814 AS Luminor Bank
LV93 HABA 0551000076525 AS Swedbank
LV05 RIKO 0002013095917 AS Luminor Bank
LV37PARX 0005697570001 AS Citadele banka