Banku konti, kuros var nomaksāt Jelgavas pilsētas nekustamā īpašuma nodokli

Saņēmējs: Jelgavas Domes Finanšu nodaļa, reģ. Nr. 90000049529;

Bankas:
LV37 PARX 0005 6975 7000 1 Citadele banka
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4 Nordea Bank AB Latvijas filiale
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 DnB NORD Banka
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 SEB banka
LV93 HABA 0551 0000 7652 5 Swedbank

Fiziskās personas nodokli bez komisijas maksas var nomaksāt visos SIA „Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde” norēķina punktos.