Cita informācija

Par nodokļu parādu dzēšanu 2016.gada 4.ceturksnī

 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu šādiem nodokļu maksātājiem:
Nosaukums Reģistrācijas numurs
A/S “RAF” 40003000977
SIA “LPT” 40103209442
SIA “ACD” 53603022261
SIA “ABK BŪVE” 43603037176
SIA “Valauto Plus” 43603024167
SIA “ENRO” 40003197819
SIA “EHITAL Līzings” 50003664871
SIA “JENSS” 53603008111
SIA “JELGAVAS KREMATORIJA” 43603027337
SIA “Lapskalna 18” 43603053541

 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu šādiem nodokļu maksātājiem:
Nosaukums/
  Reģistrācijas numurs
SIA "Karē Tehnika" 40003591805
SIA "Latserviss" 40003189506
SIA"ELTA" 41703000110
SIA "BALKOM" 57403005091
SIA "Ultra Dīva" 43603019344
  , kā arī 192 fiziskām personām.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu šādam nodokļa maksātājam:
Nosaukums/ Reģistrācijas numurs
A/S "Latzemes nekustamie īpašumi" 4000334740

Par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 4.ceturksnī

 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu šādiem nodokļu maksātājiem:
Nosaukums Reģistrācijas numurs
SIA “STONEKS” 53603019401
SIA “AVT GRUPA” 40003387530
SIA “JELGAVAS BŪVINŽENIERIS” 43603009971
 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu šādiem nodokļu maksātājiem:
Nosaukums/
Uzvārds, Vārds
Reģistrācijas numurs
SIA "ARCO REAL ESTATE" 40003323328
"ZEMGALE" B/o Dzīks 41703005427
SIA "EGRA" 43603009702
SIA "U49" 43603025092
SIA "VIGO BK" 41703002420
SIA "VSB GRUP" 43603017964
SIA "CENTA" 41703004722
Z/S "UPESLĪČI ATPŪTAI" 53601028151
G/K "ENKURS"  
SIA ''SUNARC PROJECTS'' 43603015997
G/K "ZAPOROŽEC - 2"  
SIA "ELTA" 91703000110
SIA "BALKOM" 57403005091
  , kā arī 186 fiziskām personām.
 

Par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 3.ceturksnī

 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu nodokļu maksātājiem – trijām fiziskām personām.