Bērniem ar invaliditāti

Asistenta pakalpojums (5-18 g.v.)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 15.g.v. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

Valsts apmaksāti psihologa pakalpojumi personai līdz 18 g.v., kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim

Tehniskie palīglīdzekļi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionālie traucējumiem institūcijā

Reitterapija

Ūdensdziedniecības procedūras

Atbalsts pasākumiem vides pielāgošanai

Atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Valsts sociālais atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām