Sociālā rehabilitācija sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs - SIA Rehabilitācijas centrs „Tērvete”

Pakalpojuma piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 148 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14., 14.1. un 15., 15.1. punkts.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas:

 • pensijas vecuma personas pēc akūtām slimībām vai hronisku slimību paasinājumiem, kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru;
 • trūcīgās personas akūtu vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos, ja slimība radījusi funkcionālus traucējumus;
 • personas ar invaliditāti, ja diagnoze neietilpst valsts apmaksātās programmas ietvaros.


Pakalpojuma īss raksturojums

Sociālās rehabilitācijas kursa SIA RC „Tērvete” ietilpst:

 • uzturēšanās;
 • ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas);
 • fizioterapijas pakalpojumi (ārstnieciskā vingrošana);
 • fizikālā terapija;
 • inhalācijas, sāls kamera;
 • dūņu, parafīna-ozokerita aplikācijas;
 • terenkūrs (dozētas pastaigas Tērvetes dabas parkā).

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
 • ģimenes vai ārstējoša ārsta atzinums par personas veselības stāvokli par medicīnisko kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

 

Pakalpojuma saņemšanas ilgums - 12 dienas.

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot ūdensdziedniecības procedūras, masāžas un medicīniskās manipulācijas.
 

Kontaktinformācija:

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Tatjana Marčenko
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63012541
e-pasts: tatjana.marcenko@soc.jelgava.lv