Vingrošana grupā funkcionālo spēju uzlabošanai pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas pilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Personas rakstisks iesniegums.
  • Ģimenes vai ārstējoša ārsta atzinums par personas veselības stāvokli un vingrošanas pakalpojuma saņemšanai kontrindikāciju neesamību

 

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums tiek apmaksāts no ar pašvaldības budžeta līdzekļiem

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Visa gada garumā

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta

Jelgava, Dobeles ielā 62A „Jelgavas pensionāro biedrība” zālē

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Tatjana Marčenko
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63012541
e-pasts: tatjana.marcenko@soc.jelgava.lv