2017.gads

2017.gada budžets

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr.17-20 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam”

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta izdevumu atšifrējums

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr.17-17 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam""

 

Paskaidrojuma raksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 25. maija saistošie noteikumi Nr.17-15 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam""