Gaisvadu līniju pārbūve zem pārvada pār dzelzceļu Loka maģistrālei

(id.Nr.JPD2018/9/MI)
Kontaktpersonas: Iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta
e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr.: 63005484
iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: Džesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr.: 63005519, faksa Nr. 63005511
Līgums lemums (38.93 kb)