Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība

(id.Nr.JPD2018/11/MI)
Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretārs Māris Rēvelis
e-pasta adrese: maris.revelis@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005483; fakss 63005511
LĒMUMS (194.32 kb)