Aktīvie iepirkumi

Publicēts Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Pieteikties līdz Papildus informācija
15.02.2018. JPD2018/14/MI Iespieddarbu pakalpojumi JPPI “Kultūra” vajadzībām 26.02.2018. 11:00
14.02.2018. JPD2018/12/AK Loka maģistrāles pārbūve 19.03.2018. 14:00
14.02.2018. JPD2018/13/AK Laikraksta „Jelgavas Vēstnesis” iespiešana 07.03.2018. 14:00
14.02.2018. JPD2018/19/MI Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība 26.02.2018. 10:00
07.02.2018. JPD2018/8/AK Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā 28.02.2018. 14:00