Aktīvie iepirkumi

Publicēts Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Pieteikties līdz Papildus informācija
05.11.2018. JPD2018/141/AK Būvprojekta “Ēkas Stacijas ielā 13, Jelgavā pārbūve” būvuzraudzība 26.11.2018. 10:00
04.10.2018. JPD2018/121/AK Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās 14.11.2018. 10:00
Termiņa pagarinājums (grozījumi 06.11.2018.)
 
Termiņa pagarinājums (grozījumi 01.11.2018.)
 
Termiņa pagarinājums un grozījumi (nolikuma 6.,12.pielikums)
13.09.2018. JPD2018/117/AK Gaismas tehnikas, skatuves mašinērijas piegāde un uzstādīšana 15.10.2018. 11:00
27.08.2018. JPD2018/109/MK Metu konkurss "Hercoga Jēkaba laukuma telpiskās attīstības vīzija" 16.11.2018. 10:00

Papildināts (29.08.2018.)

Informācija ieinteresētajām personām (06.09.2018.)