Aktīvie iepirkumi

Publicēts Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Pieteikties līdz Papildus informācija
29.06.2018. JPD2018/85/MI Vienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām 11.07.2018. 11:00
18.06.2018. JPD2018/75/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” telpu vienkāršotā atjaunošana 02.07.2018. 10:00
14.06.2018. JPD2018/73/MI Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām 27.06.2018. 10:00
08.06.2018. JPD2018/69/AK 1 (viena) jauna izolatora tipa pārbūvēta mikroautobusa aizturēto pārvadāšanai piegāde JPPI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām 25.06.2018. 15:00
24.05.2018. JPD2018/55/AK Metālapstrādes procesa kompleksa iekārtu piegāde pašvaldības iestādēm 02.07.2018. 11:00