Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Identifikācijas nr. JPD2017/139/AK

 

    1. Iepirkuma komisijas sekretāres:

      •  Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584, fakss 63005511;

      • Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005484, fakss 63005511.

 

Zinojums (153.68 kb)