Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība

(id.Nr.JPD2018/19/MI)
Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretārs Māris Rēvelis
e-pasta adrese: maris.revelis@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005483; fakss 63005511
Līgums LĒMUMS (15.6 kb) Ieinteresētajiem piegādātājiem (300.63 kb) Pielikumi (81.17 kb) NOLIKUMS (52.31 kb) Tehniskie noteikumi (2.99 mb)