Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2014/31/MI Mēbeļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei Skautu ielā 1a, Jelgavā Līgums
JPD2017/126/MI Individuālo aizsardzības līdzekļu un materiālo rezervju piegāde Pārtraukts
8-68/6-2015 Par remontdarbiem Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvoklī Krišjāņa barona ielā Līgums
8-68/4-2015 Par remontdarbiem Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļos Lidotāju ielā 1-7., Lidotāju ielā 4-30 Līgums
JPD2016/90/MI Pārtikas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai Līgums