Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2014/195/AK Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt pretendentiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EGALS”, SIA „SELDING” un SIA „A.G.A. LTD”
JPD2013/41/ERAF/MI Aerolāzerskanēšanas datu ieguve Līgums
JPD2014/199/MI Veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšana klaiņojošiem un savvaļas dzīvniekiem, kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī Izbeigts
JPD2016/30/MI Rotaļu laukumu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana pirmskolas izglītības iestādēm
JPD2014/164/MI Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Kāpēcīši” Personu grupa SIA „Saltums Kandavā” un SIA „Alis-B” 587853.00