Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2017/104/MI Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu izbūves būvuzraudzība SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI” 15400.00 28.11.2017. Līgums
JPD2017/124/MI 1 (viena) jauna izolatora tipa mikroautobusa piegāde aizturēto pārvadāšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām SIA "TEHAUTO" 22550.00 27.11.2017. Līgums
JPD2017/97/MI Būvprojekta „Ēkas Loka maģistrālē 25 pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība SIA “MYZONE” 20800.00 21.11.2017. Līgums
JPD2017/74/AK Jauna autobusa iegāde SIA “Domenikss” 73733.15 21.11.2017.
JPD2017/113/MI Ūdenssaimniecības tīklu pārbūve publiskās slidotavas jumta pārseguma izbūvei Pasta salā, Jelgavā SIA “KULK” 66205.00 21.11.2017. Līgums