Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2018/14/MI Iespieddarbu pakalpojumi JPPI “Kultūra” vajadzībām SIA "Talsu tipogrāfija" 41999.00 08.03.2018. Līgums
JPD2018/19/MI Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība SIA “Projekts 3” 24800.00 06.03.2018. Līgums
JPD2018/7/MI Būvprojektu “Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8” un „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25” ekspertīze SIA "Cerkazi-G" 17760.00 28.02.2018. Līgums
JPD2017/133/MI Būvprojekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ekspertīze SIA “PRO VIA” 13800.00 26.02.2018. Līgums
JPD2017/137/AK Elektroenerģijas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām AS „Latvenergo”, SIA “Enefit”,SIA „INTER RAO Latvia”,SIA „Geton Energy” un SIA “AJ Power” 23.02.2018.