Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2018/73/MI Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām Akciju sabiedrība “VIADA Baltija” 40000.00 05.09.2018. Līgums
JPD2018/79/MI Jelgavas pilsētas tēla popularizēšana spēlfilmas “Jelgava 94” mārketinga kampaņā SIA "Jura Podnieka studija" 20661.16 05.09.2018. Līgums
JPD2018/85/MI Vienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām Rīgas Tehniskā universitāte 9480.00 04.09.2018. Līgums
JPD2018/69/AK 1 (viena) jauna izolatora tipa pārbūvēta mikroautobusa aizturēto pārvadāšanai piegāde JPPI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amserv Krasta" 25990.00 03.09.2018.
JPD2018/97/SP Jelgavas Kultūras nama – ēkas fasādes – pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un teritorijas sakārtošana, kanalizācijas tīklu pārbūve, drenāžas izbūve, zibens novadīšanas sistēmas zemējuma kontūras izveide SIA "KULK" 405268.75 30.08.2018.