Iepirkumu rezultāti

Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2017/83/MI Plūdu novēršanas darbi Jelgavas pilsētā SIA "KULK" 40000.00 16.10.2017. Līgums
JPD2017/108/MI Ziemassvētku dekoru piegāde Aktsiaselta Adam BD filiāle “Adam Decolight Latvia” 19305.00 16.10.2017. Līgums
JPD2017/96/MI Būvniecības ieceres „Satiksmes drošības uzlabošana Dambja ielas posmā no Brigaderes ielas līdz Aspazijas ielai un Aspazijas ielas posmā no Īsās ielas līdz Dambja ielai” realizācija SIA "KULK" 45882.61 13.10.2017. Līgums
JŪ/2017/12 Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība) SIA “Ostas celtnieks” 25409975.00 05.10.2017.
JPD2017/88/MI Ielu apgaismojuma pārbūve Akmeņu ielā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai un Kronvalda ielā no Imantas ielas līdz Pumpura ielai, Jelgavā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪTAVAS ELEKTRA" 13507.00 28.09.2017. Līgums