Komitejas/komisijas

Jelgavas pilsētas pašvaldības pastāvīgo komiteju sēdes notiek divreiz mēnesī un tās ir atklātas. Izņēmums ir gadījumi, kad tiek skatīti jautājumi, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, tad jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību un informācijas atklātību un komitejas sēdē piedalās tikai personas, kuras saistītas ar minētā jautājuma izskatīšanu.

Komiteju funkcijas nosaka Jelgavas domes nolikuma 5. nodaļa.

Komiteju darba kārtība

 

Finanšu komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no                        Foto

Andris Rāviņš

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6505.jpg

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6514.jpg

Vilis

Ļevčenoks

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6509.jpg

Gunārs

Kurlovičs

Latvijas Reģionu Apvienība

EKA_6498.png

Sergejs

Stoļarovs

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6476.jpg

Ivars

Jakovels

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6469.jpg

Inese

Bandeniece

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6495.jpg

Aigars

Rublis

Vienotība

EKA_6483.jpg

Jurijs

Strods

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

EKA_6502.jpg

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja

Vārds, uzvārds

Ievēlēts no

Foto

Mintauts

Buškevics

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6463.jpg

Dace Olte

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6486.jpg

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6514.jpg

Ivars

Jakovels

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6469.jpg

Lauris

Zīverts

Politiskā partija "KPV LV"

EKA_6516.jpg

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no Foto

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6514.jpg

Roberts

Šlegelmilhs

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

roberts_slegelmilhs.jpg

Mintauts

Buškevics

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6463.jpg

Inese

Bandeniece

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6495.jpg

Sergejs

Stoļarovs

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6476.jpg

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no Foto

Jurijs

Strods

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

EKA_6502.jpg

Vilis

Ļevčenoks

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6509.jpg

Andrejs

Garančs

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6465.jpg

Andrejs

Eihvalds

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6477.jpg

Aigars

Rublis

Vienotība

EKA_6483.jpg

Komisijas

Jelgavas domē darbojas četras pastāvīgās komitejas un 28 tām pakļautās komisijas. Informācija par iespēju piedalīties komisijas sēdēs,  pieejama pa tel. 63005538, 63005510 vai e-pastu  dome@dome.jelgava.lv.

Komisija Sekretārs                          
Jelgavas pilsētas domes Pretepidēmijas komisija
Spīdola Ozoliņa
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa
noteikšanas komisija
Anita Kuļša
Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas komisija
Anita Kuļša
Estētikas komisija
Irēna Petrokaite
Apbalvojumu piešķiršanas komisija
Ilze Neimane
Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisija
Ainārs Buse
Izsoles komisija
Ainārs Buse
Dzīvokļu komisija
Antra Siliņa
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā
radušos zaudējumu
kompensācijas noteikšanas komisija
Ināra Pudele
Kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas
komisija
Ināra Pudele
Nodibinājums "Atbalsts kultūrai Jelgavā"
Māra Čaniža
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdes
locekļu nominācijas komisija
Māra Čaniža
Sabiedrības integrācijas komisija
Ilga Antuža
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
Jeļena Grīsle
Nodibinājums “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds”
Elita Trukšāne
Sporta komisija
Aļona Fomenko
Jelgavas pilsētas domes interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisija
Evisa Ērmiņa
Nodibinājums "Izglītības atbalsta fonds"
Dita Siliņa-Pundore
Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija
Dace Diržine
Sociālo lietu konsultatīvā komisija
Dace Šmita-Stone
Satiksmes kustības drošības komisija
Māris Skudra
Kultūras padome
Renāte Čulkstēna
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu
apvienotā civilās aizsardzības komisija
 
Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas
bērnu lietu apakškomisija
Nadežda Dadaševa
Administratīvā komisija
Nadežda Dadaševa
Zemes lietu komisija
Māra Čaniža
Jāņa Bisenieka fonds
Inita Mazūdre
Vēlēšanu komisija
Kristīna Brigmane- Briģe
Jelgavas pilsētas Integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija
Silva Gātere