Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas februārī:

 

19. februārī

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15.00

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16.00

 

20. februārī

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9.00

Finanšu komiteja pulksten 15.00

 

Izglītības un sporta komitejas sēde 5. februārī pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta un ziedojumu budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2018.gadam grozījumu apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2018.gadam grozījumu apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2018.gadam grozījumu apstiprināšana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumu apstiprināšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” pamatbudžeta un projekta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2018.gadam grozījumu apstiprināšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumu apstiprināšana
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumu apstiprināšana
8. Informācija

Tautsaimniecības attīstības pilsētvides komiteja 5. februārī pulksten 16.00

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2018.gadam grozījumu apstiprināšana

2. Informācija

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 6. februārī pulksten 9.00

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2018.gadam grozījumu apstiprināšana

2. Informācija

 

Finanšu komitejas sēde 6. februārī pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas projektu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2018. gadam grozījumu apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018. gadam grozījumu apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2018. gadam grozījumu apstiprināšana
4. Informācija