Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas septembrī:

12.septembrī

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16

13.septembrī

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9.00

Finanšu komiteja pulksten 15.00

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 12. septembrī plkst. 15:00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumos
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
3. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana
4. IK Jelgavas pilsētas domes projekta „Proti un dari” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017.gadam grozījumu apstiprināšana 
5. IK Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes un projekta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017.gadam grozījumu apstiprināšana
6. IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Kultūra” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2017.gadam grozījumu apstiprināšana
7. IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017.gadam apstiprināšana
8. IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017.gadam grozījumu apstiprināšana
9. IK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2017.gadam grozījumu apstiprināšana

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas un finanšu komitejas kopīgā sēde 12. septembrī plkst. 16.00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana
2. Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” iesnieguma iesniegšana
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 22. augusta lēmumā Nr. 11/24 “Jelgavas pilsētas Satiksmes kustības drošības komisijas nolikuma apstiprināšana”
4. Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana
5. TK Jelgavas pilsētas domes projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam grozījumu apstiprināšana
6. TK Jelgavas pilsētas domes projekta „Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmi 2017. gadam apstiprināšana
7. TK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” pamatbudžeta, speciālā budžeta un dāvinājuma, un ziedojumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2017. gadam grozījumu apstiprināšana

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 13.septembrī. 09.00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 22. augusta lēmumā Nr. 11/19 “Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas nolikuma apstiprināšana”
5. Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas sastāva apstiprināšana
6. Jelgavas pilsētas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana
7. A.D. iesnieguma izskatīšana
8. A.T. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
9. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana A. A.
10. V.R. iesnieguma izskatīšana
11. A.Ā. iesnieguma izskatīšana
12. A.M. iesnieguma izskatīšana
13. S.N. iesnieguma izskatīšana
14.SK Jelgavas pilsētas domes projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam apstiprināšana
15.SK Jelgavas pilsētas domes projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta “ pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam apstiprināšana
16.SK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam grozījumu apstiprināšana
17.SK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2017. gadam grozījumu apstiprināšana

Finanšu komitejas sēde 13.septembrī plkst. 15.00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16-19 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 15-2 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”” izdošana
3. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana, 1. kārta” iesnieguma iesniegšana
4. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana, 1. kārta” iesnieguma iesniegšana
5. Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana
6. Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” iesnieguma iesniegšana
7. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana
8. Grozījumi Jelgavas domes 2006. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 16/10 ”Par piedalīšanos projektā “Zemgales olimpiskā centra multifunkcionālais sporta komplekss””
9. Zemes starpgabala 4. līnijā 1C, Jelgavā, atsavināšana
10. Zemes starpgabala Bērzu ceļā 2C, Jelgavā, atsavināšana
11. Zemes starpgabala Ošu ceļā 11C, Jelgavā, atsavināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 32-53, Jelgavā, atsavināšana
13. Dzīvokļa īpašuma 2.līnijā 3-6, Jelgavā, atsavināšana
14. Jelgavas pilsētas domes izsoles komisijas sastāva apstiprināšana
15. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšana
16. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr. 12/22 “Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas nolikuma apstiprināšana”
17. Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana
18.FK Jelgavas pilsētas domes administrācijas pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam grozījumu apstiprināšana
19.FK Jelgavas pilsētas domes projekta „Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam grozījumu apstiprināšana
20.FK Jelgavas pilsētas domes projekta „Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam apstiprināšana
21.FK Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam grozījumu apstiprināšana