Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas novembrī:

14. novembrī

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15

14. novembrī

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16

15. novembrī

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9

15. novembrī

Finanšu komiteja pulksten 15

 

Finanšu komitejas sēde 15. novembrī plkst. 15

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam”” izdošana

2.

Par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju

3.

SIA “Zemgales EKO” maksas pakalpojumu noteikšana

4.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā

5.

Dzīvokļa īpašuma 2.līnijā 3-6, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana

6.

Zemes starpgabala Ošu ceļā 11C, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana

7.

Zemes starpgabala Miezītes ceļā 16A, Jelgavā, atsavināšana

8.

Atsavināto dzīvokļu īpašumu nodošana pircēju īpašumā

9.

Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 42B, Jelgavā, atsavināšana, ieguldot SIA “Medicīnas sabiedrības “Optima 1”” pamatkapitālā

10.

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana

11.FK

Jelgavas pilsētas domes projekta „Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017.gadam grozījumu apstiprināšana

12.FK

Jelgavas pilsētas domes projekta „Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam grozījumu apstiprināšana

13.FK

Jelgavas pilsētas domes administrācijas pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2017. gadam grozījumu apstiprināšana

14.FK

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam grozījumu apstiprināšana