Sludinājumi/ vakances

Neapbūvēta zemesgabala lapu ielā 14A, Jelgavā, izsole

Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1 -107, Jelgavā izsole

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) nomas tiesību izsoli

Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, nedzīvojamās telpas (garāža) Nr.8 ar kopējo platību 17,2 m² izsoles rezultāti

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.38 12,6 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8. REZULTĀTI

Jelgavā, Skolotāju ielā 3, nedzīvojamās telpas Nr.38/39 ar platību 15,9 m2 izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 38A, Jelgavā, IZSOLES NOTEIKUMI

Paziņojums par izsoles „Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā nomas tiesību izsole” (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu. REZULTĀTI

Konkursa "Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kļavu ceļā, Jelgavā" rezultāti

Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.24 ar kopējo platību 13,60 m² izsoles rezultāti

Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (7) ar kopējo platību 11,40m², izsoles rezultāti

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amats (2 vakances uz nenoteiktu laiku)

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA “Jelgavas poliklīnika” valdes locekļa amata vietu (1 vakance):