Sludinājumi/ vakances

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.005 (32) 15,8 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.005 (33) 17,1 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

"SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu RENAULT MIDLUM ar motora defektu atsavināšanas izsole"

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 5B-11, Jelgavā, izsoles noteikumi

Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšana

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam 6.līnijā 18, Jelgavā

Brīdinājums par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu Jelgavas pilsētas kapsētās

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) nomas tiesību izsoli

Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, nedzīvojamās telpas (garāža) Nr.8 ar kopējo platību 17,2 m² izsoles rezultāti

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.38 12,6 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8. REZULTĀTI

Jelgavā, Skolotāju ielā 3, nedzīvojamās telpas Nr.38/39 ar platību 15,9 m2 izsoles rezultāti

Paziņojums par izsoles „Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā nomas tiesību izsole” (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu. REZULTĀTI

Konkursa "Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kļavu ceļā, Jelgavā" rezultāti

Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.24 ar kopējo platību 13,60 m² izsoles rezultāti

Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (7) ar kopējo platību 11,40m², izsoles rezultāti

par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.011(2,3,4) 14,6 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Administratīvās nodaļas jurista-lietveža amats (1 vakance uz nenoteiktu laiku) Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā

Sporta pasākumu organizators/-e Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs” uz nenoteiktu laiku (viena vakance)

Sabiedrisko attiecību speciālists/-e Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs” uz nenoteiktu laiku (viena vakance)