Sludinājumi/ vakances

Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 44-5, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22-6, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, izsoles noteikumi

Paziņojums par dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

REZULTĀTI Nr.2 Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.001(1) 78,10 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

REZULTĀTI Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Skolotāju ielā 3

Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-5, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-3, Jelgavā, izsoles noteikumi

Zemesgabala daļas Aaviācijas ielā 47, Jelgavā, apbūves tiesību izsoles noteikumi

REZULTĀTI - Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.27 17,4 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju ielā 3

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata vietu (1 vakance uz noteiktu laiku)