Nedzīvojamās telpas

Izīrē pašvaldības nedzīvojamās telpas, ēkas un būves.

 

Nr.p.k.  Adrese  Platība/m2  Piezīmes
1 Dobeles iela 62a, Nr. 005 (7) 11,4 2.stāva biroja telpas
2 Dobeles iela  62a, Nr. 013 15.7 1.stāva darbnīca
3 Dobeles iela  62a, Nr. 011(2,3) 14.6 1.stāva palīgtelpas
4 Dobeles iela 62a Nr. 008 (3) 15,3 noliktava
5 Zvejnieku iela  12 Nr.8 17.2 garāža 
6 Pasta iela 44 Nr. 40/12 9.4 biroja telpas
7 Sakņudārza 8 Nr. 11-15 43.4 Palīgtelpas
8 Skolotāju iela 3 Nr.57 15 biroja telpas
9 Rūpniecības iela 5 Nr. 11 16 garāža
10 Puķu iela 20A Nr. 12 16,5 garāža
11 Puķu iela 20A Nr. 13 81,2 šķūnis
12 Stacijas iela 13 Nr.099 32,9 biroja telpas (cokolstāvs)
13 Stacijas iela 13 Nr.102 17 biroja telpas (cokolstāvs)
14 Pasta iela 44, 901( 36)  19,1 noliktavas ( cokolstāvs)
15 Pasta iela 26 Nr. 002 131,5 1.un 2.stāva telpas
16 Pasta iela 44 Nr. 55-60 178,7 noliktavas (cokolstāvs)
17 Akadēmijas iela 2 Nr. 3 17,78 garāža
18 Akadēmijas iela 2 Nr. 8 17,63 garāža
19 Akadēmijas iela 2 Nr. 9 17,66 garāža
20 Akadēmijas iela 2 Nr. 15 17,33 garāža
21 Akadēmijas iela 2 Nr. 5 17,62 garāža
22 Akadēmijas iela 2 Nr. 10 18,24 garāža
23 Akadēmijas iela 2 Nr. 12 17,91 garāža
24 Dobeles iela 62a Nr. 005 (10) 12,9 2.stāvs biroja telpas
25 Dobeles iela 62a Nr. 005 (11) 10,7 2.stāvs biroja telpas
26 Dobeles iela 62a Nr. 005 (13) 18,6 2.stāvs biroja telpas
27 Svētes iela 8 Nr. 001 (12) 58,4 tirdzniecības telpas
28 Svētes iela 8 Nr. 001 (1) 78,1 zāle

 

Sīkāka informācija SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, tālrunis 63083380, Klientu apkalpošanas daļas vadītāja A.Mizūne.