Nedzīvojamās telpas

Izīrē pašvaldības nedzīvojamās telpas, ēkas un būves.

 

Nr. Adrese Platība m2  Piezīmes
1 Dobeles iela  62a, Nr. 013 15,7 1.stāva darbnīca
2 Dobeles iela  62a, Nr. 011( 2,3) 14,6 1.stāva palīgtelpas
3 Zvejnieku iela  12 Nr.8 17,2 garāža 
4 Pasta iela 44 Nr. 40/12 9,4 biroja telpas
5 Sakņudārza 8 Nr. 11-15 43,4 Palīgtelpas
6 Skolotāju iela 3 Nr.57 15 biroja telpas
7 Puķu iela 20A Nr. 13 81,2 šķūnis
8 Pasta iela 44, 901( 36)  19,1 noliktavas ( cokolstāvs)
9 Pasta iela 44 Nr. 55-60 178,7 noliktavas ( cokolstāvs)
10 Svētes iela 8 Nr.001 ( 1 ) 78,1 zāle
11 Skolotāju iela 3 Nr. 38/39 15,9 biroja telpas
12 Pasta iela 44 Nr. 40/11 11,1 biroja telpas
13 Pasta iela 44 Nr. 40/13 13,1 biroja telpas
14 Pasta iela 44 Nr. 901( 54)-1/2d. 10,3 1/2 daļa noliktava ( cokolstāvs)
15 Uzvaras iela 8 Nr. 28-30 32,7 birojam, pakalpojumiem
16 Uzvaras iela 8 Nr. 38 15,3 birojam, pakalpojumiem

 

 

Sīkāka informācija SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, tālrunis 63083380, Klientu apkalpošanas daļas vadītāja A.Mizūne.