Nedzīvojamās telpas

Izīrē pašvaldības nedzīvojamās telpas, ēkas un būves.

 

Nr.p.k.
Adrese
Platība/m2/
Piezīmes
1
Dobeles iela 62a
Nr. 005 (7)
11,4
2.stāva biroja telpas
2
Dobeles iela 62a
Nr. 013
15.7
1.stāva darbnīca
3
Dobeles iela 62a
Nr. 011( 2,3)
14.6
1.stāva palīgtelpas
4
Zvejnieku iela 12
Nr.8
17.2
garāža
5
Pasta iela 44
Nr. 40/12
9.4
biroja telpas
6
Sakņudārza 8
Nr. 11-15
43.4
Palīgtelpas
7
Skolotāju iela 3
Nr. 57
15
biroja telpas
8
Rūpniecības iela 5
Nr. 11
16
garāža
9
Puķu iela 20A
Nr. 12
16,5
garāža
10
Puķu iela 20A
Nr. 13
81,2
šķūnis
11
Stacijas iela 13
Nr.099
32,9
biroja telpas (cokolstāvs)
12
Stacijas iela 13
Nr.102
17
biroja telpas (cokolstāvs)
13
Svētes iela 8
Nr. 1-6
87,8
zāle
14
Pasta iela 44,
901( 36)
19,1
noliktavas ( cokolstāvs)
15
Pasta iela 26
131,5
1.un 2.stāva telpas
16
Sakņudārza iela 8
Nr. 5
15
garāža
17
Uzvaras iela 8
Nr. 25
25,6
2. stāva biroja telpas

Sīkāka informācija SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, tālrunis 63083380, Klientu apkalpošanas daļas vadītāja A.Mizūne.