Izsole nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 9, Jelgavā

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Jelgavā, kadastra Nr.0900 001 0376, sastāvā esošo ēku valsts 2/3 domājamās daļas – izsoles sākumcena EUR 5 700.00, nodrošinājums EUR 570.00, izsole 12.10.2017. plkst. 11‑30, pieteikšanās termiņš līdz 28.09.2017. plkst. 16-00.

 

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.