Konkursa „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Prohorova ielā 13, Jelgavā” izsludināšana.

Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Prohorova ielā 13, Jelgavā”

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 01.03.2018. plkst.12.00.

 

Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu - pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā, kontakttālrunis 63005475.