Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.002 131,5 m2 platībā Jelgavā, Pasta ielā 26