Paziņojums par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamo automašīnu pārdošanu izsolē

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas numurs: 41703001321, paziņo par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamo automašīnu pārdošanu izsolē:

  • Traktors – T150K (valsts reģ. NR. T3951LC; izlaiduma gads 1987). Nosacītā cena (tai skaitā PVN) ir 1185,80 EUR. Nodrošinājuma nauda - EUR 118, 58.
  • Automašīna GAZ 5312 (valsts reģ. Nr. BZ9136; izlaiduma gads – 1991). Nosacītā cena (tai skaitā PVN) ir 605,00 EUR. Nodrošinājuma nauda - EUR 60,05.
  • Automašīna GAZ 5312 (valsts reģ. Nr. BZ9131; izlaiduma gads 1989). Nosacītā cena (tai skaitā PVN) ir 726,00 EUR. Nodrošinājuma nauda - EUR 72.60.

Automašīnu atrašanās vieta - Ūdensvada ielā 4, Jelgavā. Ar automašīnu tehnisko stāvokli var iepazīties iepriekš piesakoties pa tel.63007110, vai 63007114.

 

Izsole notiek 2017.gada 07.decembrī plkst.14:00 SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, Projektu īstenošanas grupas telpās.

 

Reģistrēšanās izsolei līdz 2017.gada 06.decembrim plkst.17:00. Izsoles noteikumus var saņemt SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, pie juristes Zanes Eidas darba laikā, tālrunis uzziņām: 63007118.

 

Nodrošinājuma nauda - 10% no automašīnas nosacītās cenas ir jāieskaita SIA „JELGAVAS ŪDENS” bankas norēķinu kontā Nr. LV57HABA0551004590971, SWEDBANK AS ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja uz izsoles brīdi attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.