Administratīvās nodaļas jurista-lietveža amats (1 vakance uz nenoteiktu laiku) Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” izsludina konkursu uz Administratīvās nodaļas jurista-lietveža amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie pienākumi:

 1. Veikt līgumu un citu dokumentu tiesiskuma pārbaudi;
 2. Darboties iepirkumu komisijās un pildīt iepirkuma komisijas locekļa pienākumus;
 3. Izstrādāt iepirkumu procedūru dokumentāciju;
 4. Izstrādāt iestādes dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, sēžu protokolu u.c. dokumentu) projektus;
 5. Sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
 6. Sniegt juridiska rakstura konsultācijas iestādes darbiniekiem;
 7. Dokumentu plūsmas organizēšana, sistematizēšana un kontrolēšana;
 8. Veidot lietas saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Prasības pretendentam:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
 2. vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze jurista darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts un pašvaldību institūcijās);
 3. darba pieredze publisko iepirkumu jautājumos, tai skaitā pieredze preču, pakalpojumu un publiskā iepirkuma tehnisko specifikāciju un kvalifikācijas prasību izstrādē, iepirkumu līgumu sagatavošanā un izpildes kontrolē;
 4. darba pieredze lietvedībā un dokumentu pārvaldībā;
 5. angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī (atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 6. izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” darbības jomām;
 7. labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 8. spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

Motivācijas vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv)), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2018.gada 22.augustam lūdzam nosūtīt  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei  “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” Sarmas ielā 4, Jelgavā LV -3003 slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz Administratīvās nodaļas jurista-lietveža amatu”.

 

Amats klasificēts 21. amata saimes IIA līmenī (9. mēnešalgu grupa).

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei  “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”, kontaktinformācija: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3003.