Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata vieta (1 vakance uz nenoteiktu laiku) Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

 

Galvenie pienākumi:

  1. 1. Sagatavot tehnisko specifikāciju būvprojekta izstrādes, būvniecības darbu, būvuzraudzības un citiem ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem.
  2. 2. Izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženierrisinājumu sadaļu atbilstību projektēšanas uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām.
  3. 3. Konsultēt  projektēšanas un būvniecības jautājumos t.sk. piedalīties pašvaldības administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs, nodrošinot pašvaldības interešu pārstāvniecību.

 

Prasības pretendentam:

  1. 1. Profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā (var būt arī pēdējo kursu students).
  2. 2. Vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgā jomā.
  3. 3. Spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, pieņemt lēmumus, kā arī strādāt komandā.
  4. 4. Darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, AutoCad, Microstation).

 

Pieteikuma dokumenti:

  1. 1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu.
  2. 2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
  3. 3. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā,

iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi „Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata konkursam” līdz 2018.gada 16.novembrim (ieskaitot).

 

Tālrunis uzziņām: 29196462, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Amats klasificēts 20. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).