Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja amata vieta

Galvenie pienākumi:

 • Konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
 • Koordinēt pašvaldības un tās institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu;
 • Organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
 • Meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projekta ideju finansējuma piesaistes iespējām;
 • Savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.

 

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība;
 • Vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ERAF projektu vadībā);
 • Teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
 • Iepirkuma likuma, ES struktūrfondus reglamentējošo un citu normatīvo aktu pārzināšana;
 • Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību.

 

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 • Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 • Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi „Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja amata konkursam” līdz 2017.gada 1.novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005583, e-pasts: inese.belova@dome.jelgava.lv.

Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa).