Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu par datu aizsardzības speciālista (fiziska vai juridiska persona), turpmāk – DAS piesaisti, uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 

- informēt un konsultēt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrāciju un pašvaldības iestādes par pienākumiem saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR) un ar citiem Eiropas Savienības vai dalībvalstu noteikumiem par datu aizsardzību;

- uzraudzīt, vai Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs tiek ievērota VDAR, citi Eiropas Savienības vai dalībvalstu noteikumi par datu aizsardzību un Jelgavas pilsētas pašvaldības, pašvaldības iestāžu politika saistībā ar personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu sadali, apstrādes darbībās iesaistīto darbinieku informēšanu un apmācību, un ar to saistītajām revīzijām;

- sadarboties ar citām institūcijām datu aprites atbilstības normatīvajiem aktiem uzlabošanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā un pašvaldības iestādēs;

- pastāvīga zināšanu līmeņa paaugstināšana;

- citi pienākumi DAS kompetences ietvaros.

 

Prasības pretendentam:

 

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, informācijas tehnoloģijās;

- DAS kvalifikācijas apliecība (priekšrocība pretendentiem, kuri ir reģistrēti Datu valsts inspekcijas Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrā);

- darba pieredze datu aizsardzības jomā (priekšrocība pretendentiem ar darba pieredzi valsts vai pašvaldību darbā);

- iniciatīva, precizitāte un augsta atbildības sajūta darba pienākumu izpildē.

 

Pieteikuma dokumenti:

 

1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu; 

2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);

3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā,

iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi “Jelgavas pilsētas pašvaldības DAS piesaiste” līdz 2018.gada 28.februārim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005498, e-pasts: dace.ebere@dome.jelgava.lv.