Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata vietu (1 vakance uz noteiktu laiku)

 

Galvenie pienākumi:

 • veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, statūtu, līgumu, nolikumu u.c.) tiesiskuma pārbaudi;
 • izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, statūtu u.c. dokumentu) projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
 • pārstāvēt Jelgavas pilsētas pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un apmeklētājiem.

 

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;
 • vismaz 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta jurista darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās);
 • zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās;
 • prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

 • motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi “Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata konkursam” līdz 2019.gada 27.februārim (ieskaitot).

 

Amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas amplitūdu no 1175,00 euro līdz 1382,00 euro.

 

Tālrunis uzziņām: 63005590, 63005533,

e-pasts: nellija.ozola@dome.jelgava.lv