Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata vietu (1 vakance):

Galvenie pienākumi:

  1. sagatavot tehniskās specifikācijas būvprojekta izstrādes, būvniecības darbu, būvuzraudzības un citiem ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem.
  2. izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženierrisinājumu sadaļu atbilstību projektēšanas uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām.
  3. konsultēt  projektēšanas un būvniecības jautājumos t.sk. piedalīties pašvaldības administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs,    nodrošinot pašvaldības interešu pārstāvniecību.

 

Prasības pretendentam:

  1. augstākā izglītība būvniecības jomā (priekšroka pretendentiem ar būvinženiera kvalifikāciju).
  2. vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgā jomā.
  3. precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi.
  4. darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, AutoCad, Microstation).

 

Pieteikuma dokumenti:

  1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
  2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
  3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā,

iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi „Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata konkursam” līdz 2018.gada 26.martam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005583, e-pasts: inese.belova@dome.jelgava.lv.

 

Amats klasificēts 20. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).