Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA “Jelgavas poliklīnika” valdes locekļa amata vietu (1 vakance):

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA “Jelgavas poliklīnika” valdes locekļa amata vietu (1 vakance):

 

Galvenie pienākumi:

 1. pašvaldības kapitālsabiedrības vadīšana atbilstoši nozares, pilsētas un kapitālsabiedrības attīstības stratēģijai, nodrošinot normatīvo aktu nosacījumu ievērošanu;
 2. valdes kompetencē ietilpstošo lēmumu pieņemšana visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos;
 3. kapitālsabiedrības darbības organizēšana, nodrošinot profesionālu darbinieku komandu, pakalpojuma klāstu atbilstoši kapitālsabiedrības darbības stratēģijai, klientiem pieejamu vidi;
 4. kapitālsabiedrības attīstības plāna un darbības stratēģijas izstrādāšana un izpildes nodrošināšana;
 5. kapitālsabiedrības interešu pārstāvēšana.

Prasības pretendentam:

 1. augstākā izglītība medicīnas, jurisprudences vai uzņēmējdarbības jomā (par priekšrocību tiks uzskatīta augstākā izglītība medicīnas jomā);
 2. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas nosacījumiem;
 3. vismaz 5 (piecu) gadu darba pieredze vadošā amatā;
 4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 5. labas prasmes darbā ar datoru;
 6. teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 7. izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un jautājumiem, kas saistīti ar medicīnas pakalpojumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

 1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 2. rakstisks apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;
 3. kapitālsabiedrības attīstības plāns 2 (diviem) gadiem, nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
 4. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas ziņas, kas nepieciešamas pretendenta atbilstības izvērtēšanai;
 5. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 6. valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (ja latviešu valoda nav pretendenta dzimtā valoda)

iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi „SIA „Jelgavas poliklīnika” valdes locekļa amata konkursam” līdz 2018.gada 6.jūlijam (ieskaitot).

 

Tālrunis uzziņām: 63005498, e-pasts: dace.ebere@dome.jelgava.lv.

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore                                   I.Škutāne